Start van mijn blog over tuinen

De start van het schrijven en bij houden van een blog is een speciale dag voor me. Als tuinarchitect wil ik mijn ervaringen over het ontwerpen en realiseren van tuinen met je delen. Het is de bedoeling dat er regelmatig artikelen verschijnen uit mijn praktijkervaringen met tuinen. Hoe vaak de artikelen verschijnen is nog niet duidelijk. Er zullen altijd afbeeldingen, illustraties of foto’s aan het artikel toegevoegd worden om de tekst te verhelderen.

Een van mijn projecten die ik regelmatig de revue wil laten passeren is het ontwerp en de realisatie van een boerderijtuin in Etten-Leur. Het gaat om een boerderijtuin bij een boerderij die in 1939 is gebouwd.

Op het terrein van circa 1,2 hectare stond slechts één boom. Helaas moest deze boom wijken omdat juist daar de uitbreiding van de woning is gepland. In samenspraak met de nieuwe bewoners hebben we gekozen voor een natuurlijke inrichting waarbij de privacy van het terrein wordt verbeterd. Het uitzicht, op mooie onderdelen van het omringende landschap, wordt benadrukt. De boerderijtuin is in 2012 ontworpen. In februari 2014 is de beplanting, van de beplantingssingels die verder van de woning gelegen zijn, aangeplant. Er is een paddenpoel gegraven en de uitkomende grond is verwerkt in houtwallen. Op deze houtwallen is eikenhakhout aangeplant. Deze werkzaamheden zijn voor een groot deel gesubsidieerd door het Brabants Landschap.

In die periode is iemand van het IVN langs gekomen om een uilenkast af te leveren (gesubsidieerd). Er komen steenuiltjes in het gebied voor en de omgeving is geschikt gemaakt om deze kleine roofvogel een habitat te bieden.

De plantwerkzaamheden zijn door de bewoners zelf uitgevoerd. Hierbij hebben zij hulp gekregen van familie en vrienden. Ikzelf ben ook bij deze werkzaamheden aanwezig geweest om de nieuwe bewoners aanwijzingen te geven om tot een goed resultaat te komen. De beplanting is bewust aangeplant voordat men begon met de verbouwing van de woning en de stallen. Op deze manier krijgt de jonge beplanting de voorsprong zich te ontwikkelen voordat de bewoners daadwerkelijk wonen in de verbouwde boerderij.

Gratis eBook met tuintips

10 tips waar je op moet letten bij een tuinontwerp