lindebloesem. lindehoning Tag

In een aantal artikelen wil ik terugkomen op het gebruik van bomen bij landelijke woningen door de eeuwen heen. In de beschrijving komen zaken aan de orde als gebruik, nut, ecologische en spirituele betekenis van de verschillende soorten. Dit artikel geeft de betekenis van de linde weer.  In de loop van de jaren verandert de zienswijze van de betekenis van bomen. De laatste tijd komt de spirituele betekenis van bomen weer meer naar voren.  Maar ook het functionele gebruik van beplantingen is gewijzigd.